7 BƯỚC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN TÀI LÀM VIỆC TĂNG 300% NĂNG SUẤT

" Đừng xây dựng doanh nghiệp vĩ đại, hãy xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương. Rồi họ sẽ cùng bạn xây dựng doanh nghiệp vĩ đại."

· 18 Tháng Chín, 2020

Nội dung khóa học

PHẦN 1: TỔNG QUAN KHÓA HỌC
Phần 2: 7 bước xây dựng đội ngũ nhân tài làm việc tăng 300% năng suất
1 của 2
Chưa đăng ký
1.199.000₫

khóa học Bao gồm

  • 22 Bài học